TRANSLATE THE BLOG TO YOUR LANGUAGE
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Thursday, March 14, 2013

KISAH HABIL DAN QABIL PUTERA NABI ADAM a.s.FCUHOMESCHOOLING CLASS
(HISTORY)Tatacara hidup suami isteri Adam dan Hawa di bumi mulai tertib dan sempurna tatkala Hawa bersedia untuk melahirkan anak-anaknya yang akan menjadi benih pertama bagi umat manusia di dunia ini.


Siti Hawa melahirkan kembar dua pasang. Pertama lahirlah pasangan Qabil dan adik perempuannya yang diberi nama "Iqlima", kemudian menyusul pasangan kembar kedua Habil dan adik perempuannya yang diberi nama "Lubuda".


Kedua orang  tua, Nabi Adam dan Siti Hawa, menerima kelahiran keempat putera puterinya itu dengan senang dan gembira, walaupun Hawa telah menderita apa yang lumrahnya dideritai oleh setiap ibu yang melahirkan bayinya. Mereka mengharapkan dari keempat anak pertamanya ini akan menurunkan anak cucu yang akan berkembang biak untuk mengisi bumi Allah dan menguasai sesuai dengan amanat yang telah di bebankan ke atas bahunya.


Di bawah naungan ayah ibunya yang penuh cinta dan kasih sayang maka membesarlah keempat-empat anak itu dengan cepatnya melalui masa kanak-kanak dan menginjak masa remaja. Yang perempuan sesuai dengan kudrat dan fitrahnya menolong ibunya mengurus rumahtangga dan mengurus hal-hal yang menjadi tugas wanita,sedang yang laki-laki menempuhi jalannya sendiri mencari nafkah untuk memenuhi keperluan hidupnya. Qabil berusaha dalam bidang pertanian sedangkan Habil di bidang perternakan.


Penghidupan sehari-hari keluarga Adam dan Hawa berjalan tertib sempurna diliputi rasa kasih sayang saling cinta mencintai hormat menghormati masing-masing meletakkan dirinya dalam kedudukan yang wajar si ayah terhadap isterinya dan putera-puterinya,si isteri terhadap suami dan anak-anaknya. Demikianlah pula pergaulan di antara keempat bersaudara berlaku dalam harmoni damai dan tenang saling bantu membantu hormat menghormati dan bergotong-royong.


Keempat Anak Adam Memasuki Alam Remaja


Keempat putera-puteri Adam mencapai usia remaja dan memasuki alam akil baligh di mana nafsu berahi dan syahwat serta hajat kepada hubungan kelamin makin hari makin nyata dan nampak pada gaya dan sikap mereka hal mana menjadi pemikiran kedua orang tuanya dengan cara bagaimana menyalurkan nafsu berahi dan syahwat itu agar terjaga kemurnian keturunan dan menghindari hubungan kelamin yang bebas di antara putera-puterinya.


Kepada Nabi Adam Allah memberi ilham dan petunjuk agar kedua puteranya dikahwinkan dengan puterinya. Qabil dikahwinkan dengan adik Habil yang bernama Lubuda dan Habil dengan adik Qabil yang bernama Iqlima.


Cara yang telah di ilham oleh Allah s.w.t. kepada Nabi Adam telah disampaikan kepada kedua puteranya sebagai keputusan si ayah yang harus dipatuhi dan segera dilaksanakan untuk menjaga dan mengekalkan suasana damai dan tenang yang meliputi keluarga dan rumahtangga mereka. Akan tetapi dengan tanpa diduga dan disangka rancangan yang diputuskan itu ditolak mentah-mentah oleh Qabil dan menyatakan bahawa ia tidak mahu mengahwini Lubuda, adik Habil dengan mengemukakan alasan bahawa Lubuda adalah buruk dan tidak secantik adiknya sendiri Iqlima. Ia berpendapat bahawa ia lebih patut mempersunting adiknya sendiri Iqlima sebagai isteri dan sekali-kali tidak rela menyerahkannya untuk dikahwinkan oleh Habil. Dan memang demikianlah kecantikan dan keelokan paras wanita selalu menjadi fitnah dan rebutan lelaki yang kadang-kadang menjurus kepada pertentangan dan permusuhan yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa dan timbulnya rasa dendam dan dengki di antara sesama keluarga dan sesama suku.


Kerana Qabil tetap berkeras kepala tidak mahu menerima keputusan ayahnya dan meminta supaya dikahwinkan dengan adik kembarnya sendiri Iqlima maka Nabi Adam seraya menghindari penggunaan kekerasan atau paksaan yang dapat menimbulkan perpecahan di antara saudara serta mengganggu suasana damai yang meliputi keluarga beliau secara bijaksana mengusulkan agar menyerahkan masalah perjodohan itu kepada Tuhan untuk menentukannya. Caranya ialah bahawa masing- masing dari Qabil dan Habil harus menyerahkan korban kepada Tuhan dengan catatan bahawa barang siapa di antara kedua saudara itu diterima korbannya ialah yang berhad menentukan pilihan jodohnya.


Qabil dan Habil menerima baik jalan penyelesaian yang ditawarkan oleh ayahnya. Habil keluar dan kembali membawa peliharaannya sedangkan Qabil datang dengan sekarung gandum yang dipilih dari hasil cucuk tanamnya yang rosak dan busuk kemudian diletakkan kedua korban itu kambing Habil dan gandum Qabil di atas sebuah bukit lalu pergilah keduanya menyaksikan dari jauh apa yang akan terjadi atas dua jenis korban itu.


Kemudian dengan disaksikan oleh seluruh anggota keluarga Adam yang menanti dengan hati berdebar apa yang akan terjadi di atas bukit di mana kedua korban itu diletakkan, terlihat api besar yang turun dari langit menyambar kambing binatang korban Habil yang seketika itu musnah ternakan oleh api sedang karung gandum kepunyaan Qabil tidak tersentuh sedikit pun oleh api dan tetap tinggal utuh.


Maka dengan demikian keluarlah Habil sebagai pemenang dalam pertaruhan itu karena korban kambing telah diterima oleh Allah sehingga dialah yang mendapat keutamaan untuk memilih siapakah di antara kedua gadis saudaranya itu yang akan dipersandingkan menjadi isterinya.


Pembunuhan Pertama Dalam Sejarah Manusia


Dengan telah jalurnya keputusan dari langit yang menerima korban Habil dan menolak korban Qabil maka pudarlah harapan Qabil untuk mempersandingkan Iqlima tidak puas dengan keputusan itu namun tidak ada jalan untuk menyoalkan. Ia menyerah dan memerainya dengan rasa kesal dan marah sambil menaruh dendam terhadap Habil yang akan dibunuh di kala ketiadaan ayahnya.


Ketika Adam hendak berpergian dan meninggalkan rumah beliau mengamanahkan rumahtangga dan keluarga kepada Qabil. Ia berpesan kepadanya agar menjaga baik-baik ibu dan saudara-saudaranya selama ketiadaannya. Ia berpesan pula agar kerukunan keluarga dan ketenangan rumahtangga terpelihara baik-baik jangan sampai terjadi hal-hal yang mengeruhkan suasana atau merosakkan hubungan kekeluargaan yang sudah akrab dan intim.


Qabil menerima pesanan dan amanat ayahnya dengan kesanggupan akan berusaha sekuat tenaga menyelenggarakan amanat ayahnya dengan sebaik-baiknya dan sempurna berpergiannya akan mendapat segala sesuatu dalam keadaan baik dan menyenangkan. Demikianlah kata-kata dan janji yang keluar dari mulut Qabil namun dalam hatinya ia berkata bahawa ia telah diberi kesempatan yang baik untuk melaksanakan niat jahatnya dan melepaskan rasa dendamnya dan dengkinya terhadap Habil saudaranya.


Tidak lama setelah Adam meninggalkan keluarganya datanglah Qabil menemui Habil di tempat penternakannya. Berkata ia kepada Habil:"Aku datang ke mari untuk membunuhmu. Masanya telah tiba untuk aku lenyapkan engkau dari atas bumi ini."


"Apa salahku?"tanya Habil. Dengan asalan apakah engkau hendak membunuhku?"


Qabil berkata:"Ialah kerana korbanmu diterima oleh Allah sedangkan korbanku ditolak yang bererti bahawa engkau akan mengahwini adikku Iqlima yang cantik dan molek itu dan aku harus mengahwini adikmu yang buruk dan tidak mempunyai gaya yang menarik itu."


Habil berkata:"Adakah berdosa aku bahawa Allah telah menerima korbanku dan menolak korbanmu?Tidakkah engkau telah bersetuju cara penyelesaian yang diusulkan oleh ayah sebagaimana telah kami laksanakan?Janganlah tergesa-gesa wahai saudaraku, mempertaruhkan hawa nafsu dan ajakan syaitan! Kawallah perasaanmu dan fikirlah masak- masak akan akibat perbuatanmu kelak! Ketahuilah bahawa Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa yang menyerahkan dengan tulus ikhlas dari hati yang suci dan niat yang murni.Adakah mungkin sesekali bahawa korban yang engkau serahkan itu engkau pilihkannya dari gandummu yang telah rosak dan busuk dan engkau berikan secara terpaksa bertentangan dengan kehendak hatimu, sehingga ditolak oleh Allah, berlainan dengan kambing yang aku serahkan sebagai korban yang sengaja aku pilihkan dari perternakanku yang paling sihat dan kucintai dan ku serahkannya dengan tulus ikhlas disertai permohonan diterimanya oleh Allah.


Renungkanlah, wahai saudaraku kata-kataku ini dan buangkanlah niat jahatmu yang telah dibisikkan kepadamu oleh Iblis itu, musuh yang telah menyebabkan turunnya ayah dan ibu dari syurga dan ketahuilah bahawa jika engkau tetap berkeras kepala hendak membunuhku, tidaklah akan aku angkat tanganku untuk membalasmu kerana aku takut kepada Allah dan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diredhainya.Aku hanya berserah diri kepada-Nya dan kepada apa yang akan ditakdirkan bagi diriku."


Nasihat dan kata-kata mutiara Habil itu didengar oleh Qabil namun masuk telinga kanan keluar telinga kiri dan sekali-kali tidak sampai menyentuh lubuk hatinya yang penuh rasa dengki, dendam dan iri hati sehingga tidak ada tempat lagi bagi rasa damai, cinta dan kasih sayang kepada saudara sekandungnya. Qabil yang dikendalikan oleh Iblis tidak diberinya kesempatan untuk menoleh kebelakang mempertimbangkan kembali tindakan jahat yang dirancangkan terhadap saudaranya, bahkan bila api dendam dan dengkin didalam dadanya mulai akan padam dikipasinya kembali oleh Iblis agar tetap menyala-yala dan ketika Qabil bingung tidak tahu bagaimana ia harus membunuh Habil saudaranya, menjelmalah Iblis dengan seekor burung yang dipukul kepalanya dengan batu sampai mati. Contoh yang diberikan oleh Iblis itu diterapkannya atas diri Habil di kala ia tidur dengan nyenyaknya dan jatuhlah Habil sebagai korban keganasan saudara kandungnya sendiri dan sebagai korban pembunuhan pertama dalam sejarah manusia


Penguburan Jenazah Habil


Qabil merasa gelisah dan bingung menghadapi mayat saudaranya.ia tidak tahu apa yang harus diperbuat dengan tubuh saudaranya yang semakin lama semakin busuk itu.Diletakkannyalah tubuh itu di sebuah peti yang dipikulnya seraya mundar-mundir oleh Qabil dalam keadaan sedih melihat burung-burung sedang berterbangan hendak menyerbu tubuh jenazah Habil yang sudah busuk itu.


Kebingungan dan kesedihan Qabil tidak berlangsung lama kerana ditolong oleh suatu contoh yang diberikan oleh Tuhan kepadanya sebagaimana ia harus menguburkan jenazah saudaranya itu.Allah s.w.t. Yang Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana, tidak rela melihat mayat hamba-Nya yang soleh dan tidak berdosa itu tersia-sia demikian rupa, maka dipertunjukkanlah kepada Qabil, bagaimana seekor burung gagak menggali tanah dengan kaki dan paruhnya, lalu menyodokkan gagak lain yang sudah mati dalam pertarungan, ke dalam lubang yang telah digalinya, dan menutupi kembali dengan tanah. Melihat contoh dan pengajaran yang diberikan oleh burung gagak itu, termenunglah Qabil sejenak lalu berkata pada dirinya sendiri:"Alangkah bodohnya aku, tidakkah aku dapat berbuat seperti burung gagak itu dan mengikuti caranya menguburkan mayat saudaraku ini?"


Kemudian kembalilah Adam dari perjalanan jauhnya.Ia tidak melihat Habil di antara putera-puterinya yang sedang berkumpul.Bertanyalah ia kepada Qabil:"Di manakah Habil berada?Aku tidak melihatnya sejak aku pulang."


Qabil menjawab:"Entah, aku tidak tahu dia ke mana! Aku bukan hamba Habil yang harus mengikutinya ke mana saja ia pergi."


Melihat sikap yang angkuh dan jawapan yang kasar dari Qabil, Adam dapat meneka bahawa telah terjadi sesuatu ke atas diri Habil, puteranya yang soleh, bertakwa dan berbakti terhadap kedua orang tuanya itu.Pada akhirnya terbukti bahawa Habil telah mati dibunuh oleh Qabil sewaktu peninggalannya.Ia sangat sesal di atas perbuatan Qabil yang kejam dan ganas itu di mana rasa persaudaraan, ikatan darah dan hubungan keluarga diketepikan sekadar untuk memenuhi hawa nafsu dan bisikan yang menyesatkan.


Menghadapi musibah itu, Nabi Adam hanya berpasrah kepada Allah menerimanya sebagai takdir dan kehendak-Nya seraya mohon dikurniai kesabaran dan keteguhan iman baginya dan kesedaran bertaubat dan beristighfar bagi puteranya Qabil.


Kisah Qabil dan Habil Dalam Al-Quran


Dan bacakanlah (wahai Muhammad) kepada mereka kisah (mengenai) dua orang anak Adam (Habil dan Qabil) yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban (untuk mendampingkan diri kepada Allah). Lalu diterima korban salah seorang di antaranya (Habil), dan tidak diterima (korban) dari yang lain (Qabil). Berkata (Qabil):" Sesungguhnya aku akan membunuhmu!". (Habil) menjawab: "Hanyasanya Allah menerima (korban) dari orang-orang yang bertaqwa; (Al-Maidah 5:27)
Maka nafsu jahat (Qabil) mendorongnya (sehingga ia tergamak) membunuh saudaranya, lalu ia membunuhnya. Oleh itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang rugi .(Al-Maidah 5:30)
Kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak (menyuruhnya) mengorek-ngorek di bumi supaya, diperlihatkan kepada (Qabil) bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. (Qabil) berkata: "Wahai celakanya aku! Alangkah lemah serta bodohnya aku, aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini, supaya aku dapat menimbuskan mayat saudaraku?". Kerana itu menjadilah ia dari golongan orang-orang yang menyesal. (Al-Maidah 5:31)
Pengajaran Dari Kisah Putera Nabi Adam a.s.


Bahawasanya Allah s.w.t. hanya menerima korban dari seseorang yang menyerahkannya dengan tulus dan ikhlas, tidak dicampuri dengan sifat riyak, takabur atau ingin dipuji.Barang atau binatang yang dikorbankan harus yang masih baik dan sempurna dan dikeluarkannya dari harta dan penghasilan yang halal.Jika korban itu berupa binatang sembelihan, harus yang sihat, tidak mengandungi penyakit atau pun cacat, dan jika berupa bahan makanan harus yang masih segar baik dan belum rusak atau busuk.


Bahawasanya penyelesaian jenazah manusia yang terbaik adalah dengan cara penguburan sebagaimana telah diajarkan oleh Allah kepada Qabil.itulah cara paling sesuai dengan martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan dan diberi kelebihan oleh Allah di atas makhluk-makhluk lainnya, menurut firman Allah dalam surah "Al-Isra" ayat 70 yang bererti ; "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam.Kami angkut mereka di daratan dan di lautan.Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."
KISAH HABIL DAN QABILWednesday, March 13, 2013

HOW BIG ARE YOU? AN AMAZING PRESENTATION


FCUHOMESCHOOLING INFOHow Big Are You? An Amazing Presentation
Now, this is really fascinating. This image shows the size of Earth compared to some other planets in our solar system.
sun moon earth
The image below shows Earth compared to some of the larger planets in our solar system. Look how small we are compared to Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune! About 1,400 Earths can fit inside the Jupiter.
jupiter saturn earth
The image below shows the sizes of the huge planets compared to the Sun. There is no comparison! The huge Jupiter looks tiny compared to the Sun. About 980 Jupiters can fit inside the Sun.
sun jupiter neptune
Now going beyond our solar system, it's a big universe. Look how tiny the sun is compared to some other stars.
arcturus sirius pollux
Finally, the huge stars above is tiny compared to the stars shown below! The Sun is only 1 pixel in size in the image below. Subhan Allah.
stars betelgeuse rigel aldebaran antares

ANTARES IS THE 15TH BRIGHTEST STAR IN THE SKY. IT IS MORE THAN 1000 LIGHT YEARS AWAY.

HUMBLING, ISN'T IT?

NOW HOW BIG ARE YOU?

AND HOW BIG ARE THE THINGS THAT UPSET YOU TODAY?

AND HOW BIG IS YOUR ALLAH?

KEEP LIFE IN PERSPECTIVE. 


Source:

Friday, March 1, 2013

NASI PILAF LAZAT DENGAN PAKISTANI GRILLED CHICKEN CURRYPembelajaran homeschool mengenai KEDUDUKAN KEEWANGAN DUNIA dalam entry yang lepas telah membawa kami jauh ke Pakistan dalam pelayaran internet. Pakistan menjadi pilihan hati anak-anak mungkin kerana ianya adalah negara Islam yang paling murah sara hidupnya. Memang banyak tempat yang cantik untuk kita lawati. Makanannya juga sedap dan menyelerakan antaranya Nasi Pilaf Pakistan. Wah! Nampaknya Nasi Pilaf memang terkenal seluruh dunia dan telah menjadi hidangan istimewa keluarga kami.

ASAL USUL NASI PILAF
Terdapat berbagai jenis resepi Nasi Pilaf dan namanya juga berbeza mengikut tempat sepeti Pilav, Pilau dan sebagainya. Penanaman padi bermula beberapa abad sebelum Masehi di Mesopotamia dan Parsi. Mengikut lagenda, ada yang menceritakan bahawa Alexander the Great telah dihidangkan Nasi Pilaf buat pertama kalinya dalam majlis diraja ketika bala tenteranya berjaya menakluk Songdian iaitu ibu negara Marakanda
(nama modennya Samarkand, Uzbekistan). Resepi Nasi Pilaf kemudiannya dibawa balik ke Macedonia.
Bagaimanapun, Ibnu Sina adalah merupakan orang yang telah mempopularkan nasi ini ke seluruh dunia. Belia telah mendedikasikan beberapa bab dalam buku penulisannya kepada kajian mengenai sains perubatan khusus dalam penyediaan Nasi Pilaf termasuk kebaikan dan keburukan segala bahan yang digunakan. Sehubungan itu, Uzbek dan Tajik menganggap Ibnu Sina sebagai "bapa" pilaf moden.

Saya mengambil peluang untuk menghidangkan Nasi Pilaf yang lazat ini kepada keluarga terutamanya FCUHOMESCHOOL students agar pelajaran mereka menjadi lebih mantap. Ini adalah antara sebab mereka sangat seronok belajar Geography. Saya akan menjamu mereka dengan hidangan tempatan mana-mana negara yang dipelajari. Sesungguhnya minda anak-anak akan terbuka luas bila jauh berjalan. Begitulah juga pemakanan seharian anak-anak membentuk pemikiran dan peribadi mereka agar menjadi insan universal. Sebenarnya untuk memasak semua hidangan ini tidaklah memerlukan belanja yang besar. Kita boleh saja menggantikan barangan yang mahal dengan barangan yang murah tapi rasanya seakan-akan. Internet juga menyediakan berbagai-bagai cara untuk kita buat sendiri apa-apa ramuan yang susah didapati ditempat kita. Usaha yang kecil ini amat bermakna dalam pembesaran anak-anak agar menjadi khalifah Allah yang serba tahu dan serba boleh.
STEP BY STEP FCUHOMESCHOOL COOKING CLASS
WITH LOTS OF LOVE
Bahan-Bahan Untuk Menyediakan Nasi Pilaf:

150gm mentega (boleh juga digantikan dengan majerin)
2 biji bawang besar, dipotong dadu untuk ditumist
1/2 cawan badam di goreng tanpa minyak hingga masak rangup
3 helai daun bay kering (yang segar lagi baik). Daun ini boleh dibeli di kedai runcit India
1 batang serai dititik
2 tangkai daun pasli dihiris-hiris. Boleh di tambah kuantitinya sekira suka.

2 biji lemon untuk diambil kulitnya dan dicincang halus (hati-hati agar tidak terambil lapisan putih kerana ianya pahit)
Air limau dari sebiji lemon yang diambil kulitnya tadi.
4 ulas bawang putih dimayang untuk ditumis

1 batang kulit kayu manis berukuran 3 inci
3 kuntum bunga lawang
7 biji pelaga hindi

3  cawan teh beras basmathi direndam 30 minit dan ditoskan.

4 cawan air rebusan ayam (air biasa pun boleh tapi tambah 1 kiub perencah ayam knorr)
1/2 cawan teh  kismis hitam (untuk lebih menyerlah warnanya)
1 sudu teh garam (ikut selera)
1 sudu teh gula

Cara-caranya:
1) Basuh beras basmati hingga betul-betul bersih dan rendam selama 30 minit. Jangan ramas beras tersebut.
2) Panaskan mentega dan tumis rempah 3 beradik, bawang besar dadu dan bawang putih yang dicincang          halus hingga kuning dan wangi.
3) Sediakan periuk kukus di atas api untuk mengukus nasi nanti.
4) Masukkan kulit lemon, daun pasli, daun bay kering dan serai. Tumis lagi hingga haruman menjadi lebih beraroma. Masukkan 4 cawan teh air dan biarkan mendidih. Masukkan 1 kiub ayam knorr, 1 sudu teh garam dan 1 sudu teh gula.
5) Bila mendidih, masukkan beras basmati yang telah ditos dan masak dengan api sederhana. Kacau sekali sekala dengan menggunakan chopstick agar beras tidak patah.
6) Bila nasi sudah kering(dah tak ada air dalam periuk), angkat dan pindahkan nasi ke dalam periuk kukus yang di alas dengan jala mata halus. Boleh juga guna daun pisang yang ditebuk-tebuk halus atau masukkan ke dalam loyang sahaja. Lebih kurang 10 minit, nasi sudah masak.Inilah antara bahan-bahan yang digunakan untuk memasak Nasi Pilaf
Badam dan kismis hitam mempunyai khasiat yang tinggi dan sangat baik 
untuk kepintaran otak anak-anak kita.Wangian dari kulit limau memberi identiti kepada Nasi Pilaf ini. Wangian segar ini 
digandingkan dengan keistimewaan serai yang dikatakan mampu membunuh sel kanser 
membuatkan Nasi Pilaf bukan sebarang nasi. Ditambah lagi rasa masam lemon juga memberi
 personaliti yang sangat menarik dari segi rasa dan haruman. 
Sekali merasa pasti mahu lagi....Masyaallah!Kuali mula panas, mentega mula cair dan bawang-bawang mula
mengeluarkan haruman yang membuat perut rasa lapar.
Wah..wah... Berbagai rempah dan herba bermesra dalam kehangatan mentega, 
cukup merangsangkan peredaran darah walaupun hanya dengan kewangian yang 
semerbak seluruh rumah. Nasi Pilaf masak dengan sempurna dengan menggunakan kaedah kukus. 
Saya melapik periuk kukus dengan jala mata halus agar segala wap akan memasakkan 
nasi dengan cepat tanpa perlu dikacau. Andai ingin mengacau nasi juga, gunakan 
chopstick agar nasi kekal panjang dan cantik.
RESEPI PAKISTANI GRILLED CHICKEN CURRY:

Bahan untuk perap ayam:
1 1/2 ekor ayam sederhana besar (dipotong ikut suka besarnya)
2 sudu besar serbuk ketumbar
2 sudu besar serbuk jintan manis
2 sudu besar serbuk rempah kabsa*
1 sudu besar serbuk kunyit
1 sudu besar serbuk  lada hitam

1 sudu besar garam
2 sudu besar madu (boleh digantikan dengan brown sugar)
1 biji perahan limau nipis atau lemon
2 sudu besar sos tiram.Rempah ratus yang digunakan untuk perap ayam. 
Biarkan perapan ayam selama 2 jam atau lebih


Bahan-bahan untuk buat Rempah Kabsa:
4 sudu teh ketumbar
2 sudu teh jintan manis
2 sudu teh jintan putih
2 sudu teh engkih
2 sudu teh pelaga
2 sudu teh lada hitam

Kesemuanya disangai hingga wangi dengan api yang sederhana lebih kurang 10 minit.
Kisar kering semuanya hingga halus. Kemudian dicampurkan 2 sudu  besar serbuk kunyit dan 2 sudu besar serbik cili.Ayam diperap dengan rempah terpilih untuk menjadi lebih lazat dan 
tinggi khasiatnya.Masak ketulan ayam di atas dulang pembakar dengan sedikit minyak agar tidak melekat. 
Desiran dari kulit ayam yang tengah dibakar sungguh menggirangkan hati. Cara ini akan 
menyebabkan daging ayam masak dengan lembut . Sulami dengan selawat, 
pasti masakan akan  menjadi salah satu alat untuk meningkatkan 
iman satu keluarga. Insyallah.
Inilah rupa ayam yang dimasak atas dulang pembakar. Pindahkan ayam ke dalam dulang pembakar lain dan sedia untuk dimasak menggunakan oven hingga sempurna. Bakar dengan suhu 200 celcius selama 10 minit.Bahan-bahan untuk Kari Ayam Pakistan:
1/2 tin tomato puree
6 biji lada besar warna hijau
Secekak cili api warna hijau ( Saya pastikan kuahnya pedas agar tak payah buat sambal lagi)
Secekak besar daun ketumbar
1 labu besar bawang kuning 
2 biji buah tomato
2 sudu besar serbuk jintan manis
2 sudu besar serbuk ketumbar
1 cawan yogurt
Minyak untuk menumis

Cara-caranya:
1) Cincang halus bawang putih dan dadukan bawang kuning. Tumis hingga kuning dan wangi.
2) Masukkan serbuk jintan manis dan ketumbar. Kacau hingga garing. Masukkan sedikit air agar rempah
tidak hangus. Seterusnya masukkan tomato yang didadu terlebih dahulu. Kacau hingga tomato nampak layu.
3) Kisarkan daun ketumbar, cili hijau dan cili api hijau hingga lumat.
4) Campurkan kisaran ini ke dalam bahan dalam kuali. Kacau hingga sebati. Masukkan sedikit air, garam dan gula.
5) Masukkan secawan yogurt dan kacau hingga sebati. Masukkan ketulan ayam dan biar buat seketika. Bila rasa kuah sudah sempurna masin, masam dan manisnya, tutup api dapur dan hidangkaan.Antara bahan yang digunakan untuk buat Pakistani Grilled Chicken 
Resepi ini tidak langsung menggunakan serbuk kari daging walaupun namanya kari. 
Kisaran daun ketumbar dan cili memberi satu rasa kelainan yang istimewa dan
 merupakan kekuatan pada keunikkan resepi ini.
Ayam yang sudah masak dipanggang tadi dimasukkan kedalam kuah. Biarkan ayam ini
 bermesra seketika bersama kuah agar semua rasa dapat diserap dengan baik.


RAHSIA BESAR KELAZATAN PAKISTAN GRILLED CHICKEN CURRY
Proses membakar membuat ayam ini dapat memegang semua rasa bahan perapan. Apabila kita masukkan ayam yang sudah penuh dengan rasa ke dalam kuah, perisa kuah itu akan menambahkan lagi rasa lazat ayam. Sebaik sahaja ayam ini masuk kedalam mulut kita, kita akan merasa perisa kuah terlebih dahulu. Sebaik sahaja kita kunyah ayam, terserlah rasa bahan perapan ayam menambah perisa yang ada. Dua perisa berlainan ini membuat ayam rasa sungguh lazat. Kulit ayam yang sudah garing dibakar, akan rasa sungguh lazat jika dibandingkan kita terus masukkan ayam yang diperap ke dalam kuah seperti proses pembuatan kari biasa. Inilah rahsia besar kelazatan Kari Pakistan. Usaha ini memang berbalui untuk kepuasan seluruh keluarga tersayang.Taburan bawang goreng ke atas ayam menambahkan lagi kelazatan kari ini.


Bahan Untuk Salad Campuran :
1 biji nenas yang masak ranum dipotong dadu besar. Kita pilih nenas yang manis rasanya.
2 batang timun yang muda juga dipotong dadu besar seperti nenas.
1 batang lobak merah dipotong dadu lebih kecil supaya senang dikunyah.
3-4 cili besar yang berwarna merah dimayang nipis-nipis.
Mayonese sesedap rasa
Garam sesedap rasa
Gula sesedap rasa
1 sudu kecil serbuk lada putih
2 sudu biji bijan yang telah digoreng tanpa minyak terlebih dahulu
Segenggam daun pasli. Boleh kurangkan bagi mereka yang tidak berapa suka dan gantikan
dengan daun sup. Gaulkan semua bahan dan simpan dalam peti ais sebelum dihidang agar sayuran dan buahan jadi rangup dan kekal segar.Salad yang simple ini boleh dimakan begitu sahaja oleh anak-anak. Rasa masam manisnya dapat menggalakkan anak-anak gemar makan sayur.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...